Huisstijlen

Opdrachtgever  Stichting Buurtpastoraat Utrecht

De missie van Stichting Buurtpastoraat Utrecht: vanuit het Evangelie aanwezig zijn bij kwetsbare mensen in Utrechtse buurten en hen steunen in hun streven naar herstel en behoud van hun waardigheid en zeggenschap in zaken die hun bestaan bepalen en in hun zoeken naar perspectief in hun leven en samenleven. Juist die mensen nabij zijn die in de samenleving geen aanzien hebben, zodat mensen niet verloren lopen, maar zich opgenomen weten in een gemeenschap, waarin we met goede pastorale zorg nabij zijn en begeleiden naar zorg.

 


Opdrachtgever  Stichting Ludolo / effebuurten, Rosmalen

Waar staat effebuurten voor?

Het staat voor ontmoeten, voor met elkaar kletsen.

Het gezelschapsspel effebuurten is nieuw, leuk en onderhoudend. Je speelt het samen met een paar andere mensen. Dat kunnen bekenden (familie, vrienden, of buren) of [nog] onbekenden zijn. En tijdens het spelletje spelen kun je over van alles en nog wat kletsen. Dat kan, dat mag, maar hoeft niet. Je speelt wel gezellig samen het gezelschapsspel ‘effebuurten’ en je maakt leuke dingen mee die tot de verbeelding spreken of herkenbaar zijn uit het dagelijks leven.


Opdrachtgever  Kerk- en Buurtwerk Lombardijen, Rotterdam

Kerk en Buurtwerk Lombardijen is een organisatie voor
• ontmoeting
• omzien naar de ander en informele zorg
• toerusting en empowerment
• brugfunctie naar reguliere welzijn en zorg

Kerk en Buurtwerk Lombardijen is een vrijwilligersorganisatie. Beroepskrachten coördineren, verbinden en bouwen outreachend nieuwe contacten op, individueel en met organisaties.

Voor- en achterkant van een visitekaartje (boven) en voorkant van informatiekaartje over het spreekuur voor hulp bij het invullen van formulieren.

 


Opdrachtgever Hurkens Fonds Advies, Tilburg

Ontwerp huisstijl, beeldmerk en visitekaartje.