Tijdschriften

Naast de tijdschriften hieronder vind je hier nog meer ontwerpen:

Praxisbulletin, Uitgeverij Malmberg, 's-Hertogenbosch

Beroepscode voor r.k.-pastores, VPW Nederland, Utrecht

 


Praxisbulletin

Opdrachtgever Uitgeverij Malmberg, 's-Hertogenbosch

Ontwerp, illustraties en fotografie Jeroen van Lente

Praxisbulletin is een vaktijdschrift voor leerkrachten in het basis- en speciaalonderwijs. Het verschijnt 10 x per jaar.

6 jaar lang heb ik dit tijdschrift met veel plezier vormgegeven. De inhoud zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk presenteren, dat was steeds de uitdaging. Illustratoren en fotografen aansturen en vaak ook zelf illustraties en foto's maken. In de loop van de jaren heb ik met veel vakmensen een goede band opgebouwd.

 


VPWinfo.nl

Opdrachtgever Verenigde Pastoraal Werkers Nederland, Utrecht

Ontwerp, illustraties en fotografie Jeroen van Lente

VPWinfo.nl is een vaktijdschrift voor pastoraal werk(st)ers, de leden van VPW Nederland. Het tijdschrift verschijnt 4 x per jaar.

VPW Nederland is een belangenorganisatie voor roomskatholieke pastoraal werk(st)ers, heel lang als zelfstandige organisatie en sinds kort als onderdeel van de vakvereniging CNV (Beroepsgroep VPW).

Het tijdschrift behandelt in elke aflevering een thema waarbij vier werkers uit het veld hun ervaringen beschrijven. Een specialist overziet het geheel en reflecteert hierop.

 

hieronder: Spreads uit het speciale nummer De jongste bedienden aan het woord, met als thema Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

 

Uitnodiging voor de Landelijk bijeenkomst Beroepsgroep VPW

Op deze bijeenkomst werd gesproken over de thema's uit de uitgave De jongste bedienden aan het woord.