Pretty Curious People

Samenwerken en verbinden

• in de wijk  • met creatievelingen

Waar gaat het om?

Ik vind het belangrijk om mooie en leuke projecten samen met anderen te realiseren vanuit een passie voor het onderwerp. En dat met mensen die een gezamenlijk doel voor ogen hebben. Dat zorgt voor verbinding.

Samenwerking met buurtgenoten kan dat bieden. Dat hebben we afgelopen twee zomers laten zien. Kijk bijvoorbeeld naar het Kinderboekenhotel Tielekeshoeven. We hebben, in de zomer van 2021, met ruim 60 buurtgenoten van alle leeftijden een geweldige kinderboeken-minibieb gemaakt en beschilderd.

Ook kan het gaan om samenwerken met andere kunstenaars zoals schrijvers, dichters, fotografen en illustratoren. Elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, elkaar inspireren, brainstormen, samenwerken en initiatieven ontplooien. Dat is prachtig. Zo kunnen er betekenisvolle projecten ontstaan, gedragen door mensen met verschillende expertises en achtergronden. 

Toen kwam de gedachte: dát zou Pretty Curious People kunnen zijn: een ontmoetingsplaats voor buurtgenoten en creatievelingen. In de werksfeer ook voor kunstenaars en opdrachtgevers die met elkaar kunnen samenwerken. Deze plek heeft dan een rol als kruisbestuiver en samenbrenger. Super!

Ga na bij jezelf: Wat heb je te bieden? Wat zijn je sterke kanten? Wat zijn je drijfveren? Wat zijn je dromen?

Tielietielie-vogel

Ik had het al over projecten met buurtgenoten. Dit is een mooi voorbeeld. In de zomer van 2020 hebben we bij ons in de wijk (de Tielekeshoeven in Rosmalen) een project gedaan rond de Tielietielie, een denkbeeldige vogel waaromheen ik een verhaal had verzonnen. Hij wilde graag terugkeren naar zijn oude wijkje.

Met een flinke groep kinderen hebben we een groot nest voor deze vogel gemaakt, om hem welkom te heten. Daarna schilderden we met zo'n 40 mensen, jong en oud (steeds in groepjes van vijf) een grote Tielietielievogel op de schutting bij mijn huis. Een mooi verbindend project.

Kinderboeken-minibieb

Ik noemde het hierboven al, het Kinderboekenhotel Tielekeshoeven. Zie de foto's hieronder. Het was een feestje!

 

Het Kinderboekenhotel Tielekeshoeven hebben we met 60-70 buurtgenoten van alle leeftijden gemaakt en beschilderd.